Formalności

Polskie konsulaty

We Francji znajdują się 3 polskie konsulaty. Są to:

Konsulat Generalny w Paryżu

Konsulat Generalny w Lyonie

Konsulat generalny w Lille

Przepisy drogowe

OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI

Poza terenem zabudowanym dozwolona prędkość to 90km/h. W terenie zabudowanym 50km. Na autostradzie możemy poruszać się z prędkością 130km/h; na drogach szybkiego ruchu i niepłatnych autostradach jest ograniczenia do 110km/h.

Ciekawym rozwiązaniem jest zróżnicowanie dozwolonych prędkości w zależności od panującej pogody. Jeśli pada i nawierzchnia jest mokra – na płatnej autostradzie możemy poruszać się nie szybciej niż 110km/h; na drodze szybkiego ruchu 100km/h; na pozostałych drogach zamiast 90km/h – 80km/h.

Oryginalnym pomysłem jest też zakaz poruszania się po zewnętrznym pasie na autostradzie z prędkością mniejszą niż 80km/h.

WYPADKI

Obowiązkowo w każdym samochodzie powinien znajdować się trójkąt ostrzegawczy. W razie wypadku należy umieścić go 50m za samochodem.

Policje wzywamy pod numerem 17.

Przydatny może się okazać europejki formularz oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Ułatwi to nam w przyszłości załatwienie wszystkich formalności z firmą ubezpieczeniową. Formularz taki można wydrukować z intenetu albo poprosić o niego w firmie ubezpieczeniowej.

POZOSTALE PRZEPISY

Na wszystkich siedzeniach obowiązkowe jest zapianie pasów.

Dzieci do 10 roku życia nie mogą jeździć na przednim fotelu, chyba że samochód jest dwuosobowy i ma tylko przednie fotele.

Przy złej widoczności albo w nocy trzeba jeździć na światłach dłuchich, oczywiście jak nikt nie jedzie z naprzeciwka.

Prawo jazdy we Francji można zdawać od 18 roku życia

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi 0,25mg w dm3.

Opieka zdrowotna we Francji

Przed wyjazdem do Francji należy w najbliższej placówce NFZ wypełnić formularz E-111, którego posiadanie potwierdza prawa pacjenta do ubezpieczenia zdrowotnego i umożliwia mu skorzystanie z usług francuskiej służby medycznej.

Jeśli chcemy skorzystać z porady lekarskiej, trzeba najpierw samemu za wszystko zapłacić, o dopiero potem można ubiegać się w Polsce o zwrot wszystkich poniesionych kosztów.

Niestety koszty leczenia we francji są drogie w porównaniu do Polski i sam formularz E-111 nie uprawnia do zwrotu wszystkich kosztów leczenia. Dlatego opłaca się wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia, nagłej choroby i od nieszczęśliwych wypadków.

Opieka zdrowotna we Francji jest na zdecydowanie wysokim poziomie, nie powinno się mieć obaw przed oddaniem się w ręce francuskich lekarzy.

Administracja, prawo i politya we Francji

Francja składa się z 22 regionów. Do tej liczby zalicza się też Korsykę, Gwadelupę, Martynikę i Nową Kaledionię – te 3 ostatnie są terytoriami zamorskimi. Regiony podzielone są na okręgi administracyjne tzw. Departments. Do każdego okręgu przydzielony jest odpowiedni kod – jest to swoisty numer identyfikacyjny. Przykładami wykorzystania tego kodu są: początkowe cyfry kodów pocztowych lub końcowe cyfry tablic rejestracyjnych pojazdów. Każdy department dzieli się z kolei na tzw. Communes. W skład communes wchodzi zazwyczaj wieś lub kilka wsi – jest to tak jakby odpowiednik polskiej gminy. Communes zarządzane są przez radę na której czele stoi mer. Communes ponoszą odpowiedzielność za lokalne planowanie a także ochronę środowiska.

Co do decyzji z zakresu poszczególnych dziedzin, sytuacja ma się w następujący sposób:

Decyzje w spawie kultury i turystyki podejmuje się na szczeblu regionalnym.

Decyzje w spawie służby zdrowia, bezpieczeństw i edukacji należą do kompetencji urzędów centralnych.

Ustrój Francji to republika. W historii tego państwa można się doliczyć 5 republik. Po raz pierwszy francuska republika powstała 1792r. Obecna V republika swój początek miała w 1958r.

Największą władzę w państwie posiada prezydent – wybierany na 5letnią kadencję w powszechnych wyborach obywatelskich.

Premier będący szefem rządu mianowany jest przez prezydenta.

Parlament obecnie liczy sobie dwie izby: Zgromadzenie Narodowe i Senat