Francuska gospodarka

Francja jest krajem bardzo silnym gospodarczo – zarówno na tle europejskim jak i światowym. Ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł i rolnictwo. Większość osób – w ilości 25% – zatrudnionych jest w przemyśle. Chodzi tutaj o przemysł – samochodowy, włókienniczy, stalowy, spożywczy, technologiczny i lotniczy. Bardzo potężnie rozwinięty jest też sektor usług – to właśnie w nim zatrudnione jest 70% ludności. Towary eksportowe to: nabiał, wino i pszenicę. Francja może się także poszczycić branżą turystyczną – jest w końcu jednym z najchętniej odwiedzanych krajów na całym świecie. Rolnictwo mimo, iż jest dobrze rozwinięte pod względem technologicznym, zatrudnia tylko 3% ludności – wiele gospodarstw rolnych zostało przekształconych na przedsiębiorstwa.

Warto przeczytać także inne artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *