Charlemagne Window: Roland vs. King Marsile

Roland battles King Marsile. Scene 16 in the Charlemagne Window, c.1225, based on legends described in the Historia Caroli Magni and Song of Roland. Located between the east and northeast chapel of the apse, Chartres Cathedral, France.

Warto przeczytać także inne artykuły:

Rozmiar oryginału: 1024 × 660 pikseli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *