Ludność (mieszkańcy) Francji

Ludność Francji liczy sobie 60 milionów ludności. W samym Paryżu mieszkańców jest ponad 2 miliony, z czego w całym kraju prawie 80 procent ludności stanowi ludność francuska. Największe skupiska ludności oprócz  Paryża to: Lyon, Nicea, Strasburg, Marsylia, Tuluza, Nantes, Bordeaux.

Ludność w większości wyznaje religie katolicką, oprócz tego w kraju występuje ludność muzułmańska, ale stanowi ona tylko 10 procent ludności, podczas gdy katolików jest 50 procent. Protestanci, żydzi, buddyści, hinduiści  i sikhowie stanowią mniejszość – każda z nich po 1 procencie wyznawców.

Co do statystyk – Większość ludności Francji to mieszkańcy znajdujący się w wieku produkcyjnym – stanowią oni 65 procent.  Średnio każdy mężczyzna dożywa 77 lat, a każda kobieta 84 lat. Przyrost naturalny jest bardzo niski na tle Europy – wynosi 0,41 procenta. Gęstość zaludnienia wynosi 112 osób na km2.

We Francji nie ma jednolitej kultury i tradycji. Każdy region wyróżnia się na tym tle. Nie ma także jednolitego stroju ludowego – każdy region ma inny. Ludność Francji cechuje się różnorodnością.

Różnice między francuską ludnością wywodzą się między innymi z przynależności do różnych regionów Francji.

Ludność jest bardzo przywiązana do swoich własnych regionów. Każdy obywatel Francji oprócz poczucia przynależności do swojego kraju, czuję poczucie przynależności do swojego regionu.

Ludność poszczególnych regionów posiada także swoje unikalne języki, np. w Bretanii ludność posługuje się językiem bretońskim, tak samo ludność w Prowansji ma swój własny dialekt.

Statystycznie Francuzów jest 87 procent, a mniejszości narodowe stanowiące resztę to Niemcy, Arabowie i Bretończycy.

Francja jest także różnorodna pod względem etnicznym. Spora część ludności przybyła do Francji, aby zasilić siłę roboczą tego kraju. Mowa tutaj o mieszkańcach północnej części Afryki, a także ludności Europy – głównie z biedniejszych krajów niż Francja. Ludność która przybyła tutaj do pracy, następnie osiedliła się tu na stałe.

Mimo różnorodności regionalnej i etnicznej ludności, francuzi pozbawieni są rasizmu. Ludność jest tolerancyjna wobec siebie i nie przejawia agresji wobec różnorodności.

Francja to też kraj życzliwych ludzi. Pełno tutaj uprzejmych osób, które są przyjazne zarówno dla swoich rodaków, a także przyjezdnych osób.

Większość ludności charakteryzuje się liberalnymi poglądami, wiadomo są też społeczności o innych poglądach, jednak stanowią one mniejszość.

Ciekawym przypadkiem jest ludność Paryża. Można powiedzieć, że mieszkańcy Paryża stanowią swego rodzaju odrębną społeczność w porównaniu z mieszkańcami pozostałej części Francji. Mają, jakby to powiedzieć, swoiste poczucie wyższości nad pozostałymi mieszkańcami Francji i innych krajów. Często postrzegani są za zarozumialców – przez francuską ludność z prowincji Francji.

Francuzi są dumni ze swojej historii i dziedzictwa kulturowego. Uważają swój kraj za taki, który przyczynił się do największego rozwoju Europy praktycznie pod każdym względem. Zapewne z tej właśnie dumy wynika ich niechęć do nauki wszelkiego rodzaju języków obcych. Z tego też powodu jadąc do Francji ciężko nam się porozumieć w innym języku, a angielski na niewiele się przydaje.

Ludność francuska poza granicą kraju jest dobrze odbierana, każdy kto pochodzi z Francji, a już tym bardziej Paryża traktowany jest z szacunkiem, a nawet podziwem. Obrazują to nawet stosunki polityczne – Francja jest ogółem cenionym krajem na arenie międzynarodowej – tak samo jej mieszkańcy – Francuzi.

 

Warto przeczytać także inne artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *