Ustrój

Administracja, prawo i politya we Francji

Francja składa się z 22 regionów. Do tej liczby zalicza się też Korsykę, Gwadelupę, Martynikę i Nową Kaledionię – te 3 ostatnie są terytoriami zamorskimi. Regiony podzielone są na okręgi administracyjne tzw. Departments. Do każdego okręgu przydzielony jest odpowiedni kod – jest to swoisty numer identyfikacyjny. Przykładami wykorzystania tego kodu są: początkowe cyfry kodów pocztowych lub końcowe cyfry tablic rejestracyjnych pojazdów. Każdy department dzieli się z kolei na tzw. Communes. W skład communes wchodzi zazwyczaj wieś lub kilka wsi – jest to tak jakby odpowiednik polskiej gminy. Communes zarządzane są przez radę na której czele stoi mer. Communes ponoszą odpowiedzielność za lokalne planowanie a także ochronę środowiska.

Co do decyzji z zakresu poszczególnych dziedzin, sytuacja ma się w następujący sposób:

Decyzje w spawie kultury i turystyki podejmuje się na szczeblu regionalnym.

Decyzje w spawie służby zdrowia, bezpieczeństw i edukacji należą do kompetencji urzędów centralnych.

Ustrój Francji to republika. W historii tego państwa można się doliczyć 5 republik. Po raz pierwszy francuska republika powstała 1792r. Obecna V republika swój początek miała w 1958r.

Największą władzę w państwie posiada prezydent – wybierany na 5letnią kadencję w powszechnych wyborach obywatelskich.

Premier będący szefem rządu mianowany jest przez prezydenta.

Parlament obecnie liczy sobie dwie izby: Zgromadzenie Narodowe i Senat