Zabytki stylu romańskiego

Opactwo Vezelay w Burgundii

Leży w Burgundii.

Pierwszy kościół w tym miejscu został zbudowany w 864r. Został wzniesiony przez Girarda II. Budowla to jednak została spalona przez miejscowych chłopów.

Opactwo zostało odbudowane dopiero w 1165r. i ta forma została zachowana aż do dnia dzisiejszego.

Opactwo zachwyca swoim wyglądem. Reprezentuje godnie styl romański.